V případě zájmu o účast na seminářích je nutné se závazně registrovat!

Pro úspěšné provedení registrace je nutné vyplnit vyžadované údaje, označit konkrétní seminář nebo více seminářů a odeslat formulář.


Risk-Based Investment Strategies: Smart Beta, Robust Risk Parity and Risk Budgeting 12. - 13. 10. 2017

Corporate Credit Rating Systems 10. - 11. 10. 2017

Financial Risk Management - Methods, Tools, Principles and Regulation 16. - 18. 10. 2017

Liquidity Risk Management - Supervisory Requirements and Industry Practice 6. - 7. 11. 2017     

Fundamental Review of the Trading Book 8. - 10. 11. 2017

Digital Banking: FinTech Innovations, Digital Transition and Mobile Money 7. - 8. 11. 2017

Economic Capital, Fund Transfer Pricing and RAROC 4. - 5. 12. 2017

International Bank Ratings - The Rating Agencies’ Methodologies 5. - 6. 12. 2017     

Advanced Corporate Valuation Workshop 7. - 8. 12. 2017

Interest Rate Risk in the Banking Book 19. - 20. 3. 2018

Mergers & Acquisitions and Leveraged Buyouts Modelling Workshop 19. - 20. 3. 2018

Project Finance Modelling Workshop 18. - 19. 6. 2018
 
 

Podmínky používání stránek a ochrana osobních údajů

 

Účastník:
Oslovení*
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Pozice
Telefon*
Osoba, která provedla registraci
(pokud se liší):
Jméno
Příjmení
E-mail
Firma:
Název firmy*
DIČ
Oddělení nebo odbor
Ulice*
Město*
PSČ*
Stát*
Komentář nebo poznámka

Zrušení účasti
V případě nemožnosti osobní účasti na závazně objednaném semináři je možná účast předem avizovaného náhradníka. Zrušení účasti bude akceptováno pouze v písemné formě nejpozději dvacet kalendářních dnů před termínem zahájení semináře, přičemž bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 % z účastnického poplatku nebo ceny bloku. Zrušení účasti v době kratší než dvacet kalendářních dnů před zahájením semináře není z technických a organizačních důvodů možné. Společnost MONECO, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na zrušení části nebo celého semináře kdykoli, z jakýchkoli blíže nespecifikovaných důvodů, včetně případu vyšší moci. V tomto případě bude přihlášeným účastníkům vrácen účastnický poplatek v alikvotní výši.


Ano, mám zájem o rezervaci ubytování (následuje rezervační formulář)
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.*
 
 * - Vyžadovaná pole jsou označena hvězdičkou.

COPYRIGHT © 2017 MONECO