Aktuální semináře


Financial Risk Management - Methods, Tools, Principles and Regulation


Datum:
3. - 5. 9. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
20.8.2018

Liquidity Risk Management - Supervisory Requirements and Industry Practice


Datum:
15. - 16. 10. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
1.10.2018

Interest Rate Risk in the Banking Book


Datum:
18. - 19. 10. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
4.10.2018

Risk-Based Investment Strategies: Smart Beta, Robust Risk Parity and Risk Budgeting


Datum:
25. - 26. 10. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
11.10.2018

MONECO Financial Training

Specializovaný vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí sérii vysoce kvalitních seminářů, které komplexně pokrývají oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, oceňování finančních derivátů a řadu dalších oblastí dnešního finančního průmyslu.

Semináře vzdělávacího programu MONECO Financial Training jsou přesně tematicky zaměřeny. Účastníkům jsou tradičně poskytovány komplexní a podrobné znalosti dané problematiky. Výukový efekt je ještě zintenzívněn použitím reálných příkladů, praktických cvičení a počítačových simulací. Každý seminář je konzistentně přednášen jedním lektorem, což zvyšuje specializaci a intenzitu výuky.

  • Unikátní vzdělávací program prvotřídní kvality za příznivé ceny
  • Špičková didaktická úroveň lektorů a jejich aktivní praxe na finančních trzích
  • Nejlepší reference z významných finančních a korporátních institucí
  • Mezinárodní úroveň seminářů, komplexní záběr a certifikace účastníků
  • Obsáhlé studijní materiály a nejmodernější vzdělávací techniky
  • Prakticky orientované workshopy a nejaktuálnější finanční know-how
MONECO Financial Training brings you the skills, tools and inspiration to succeed in today's highly competitive world.
COPYRIGHT © 2018 MONECO