Aktuální semináře


Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC


Datum:
26. - 28. 11. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
12.11.2018

International Bank Ratings - The Rating Agencies’ Methodologies


Datum:
26. - 27. 11. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
12.11.2018

Sovereign Credit Risk


Datum:
28. - 29. 11. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
14.11.2018

Central Counterparty Clearing


Datum:
29. - 30. 11. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
15.11.2018

Best Practice in Operational Risk Management with Dr. Ariane Chapelle


Datum:
3. - 4. 12. 2018

Místo:
Praha, hotel NH Prague

Uzávěrka přihlášek:
19.11.2018

MONECO Financial Training

Specializovaný vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí sérii vysoce kvalitních seminářů, které komplexně pokrývají oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, oceňování finančních derivátů a řadu dalších oblastí dnešního finančního průmyslu.

Semináře vzdělávacího programu MONECO Financial Training jsou přesně tematicky zaměřeny. Účastníkům jsou tradičně poskytovány komplexní a podrobné znalosti dané problematiky. Výukový efekt je ještě zintenzívněn použitím reálných příkladů, praktických cvičení a počítačových simulací. Každý seminář je konzistentně přednášen jedním lektorem, což zvyšuje specializaci a intenzitu výuky.

  • Unikátní vzdělávací program prvotřídní kvality za příznivé ceny
  • Špičková didaktická úroveň lektorů a jejich aktivní praxe na finančních trzích
  • Nejlepší reference z významných finančních a korporátních institucí
  • Mezinárodní úroveň seminářů, komplexní záběr a certifikace účastníků
  • Obsáhlé studijní materiály a nejmodernější vzdělávací techniky
  • Prakticky orientované workshopy a nejaktuálnější finanční know-how
MONECO Financial Training brings you the skills, tools and inspiration to succeed in today's highly competitive world.
COPYRIGHT © 2018 MONECO