Obchodní podmínky programu MONECO Financial Training

MONECO Financial Training

Jedná se o program intenzivních seminářů a praktických workshopů přednášených v anglickém jazyce expertními lektory. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout finančním profesionálům přístup k nejmodernějšímu know-how, praktickým dovednostem a detailním znalostem. Organizátorem a producentem vzdělávacího programu MONECO Financial Training je společnost MONECO, spol. s r. o.

Online účast

Vzdělávací semináře jsou dostupné také jako online školení. Účast na seminářích potom probíhá prostřednictvím Internetu.

Místo konání a ubytování účastníků

Semináře vzdělávacího programu MONECO Financial Training se konají v prostorách mezinárodního čtyřhvězdičkového hotelu NH Prague City. Ubytování není součástí seminářů. Na vyžádání účastníkům provedeme rezervaci ubytování přímo v hotelu NH Prague City za zvýhodněné ceny. To neplatí pro online účasti na seminářích.

Jazykové požadavky

Veškeré studijní materiály, používaný simulační software a vlastní přednáškový program jsou vždy vedeny v anglickém jazyce bez simultánního tlumočení. Pro účast na seminářích je proto požadována minimálně pasivní znalost anglického jazyka na úrovni porozumění běžnému mluvenému přednesu a výkladu, včetně odborné terminologie v dané oblasti.

Registrace účastníků

V případě zájmu o účast na semináři je nutné se závazně registrovat pro konkrétní termín. Po zaslání závazné přihlášky obdrží účastníci potvrzení účasti. Vzhledem ke skutečnosti, že organizátor a producent programu MONECO Financial Training klade zásadní důraz na maximální intenzitu výukového procesu a získání individuálních praktických dovedností každého absolventa, je vždy striktně limitován maximální počet účastníků na seminářích. Přihlášky budou proto akceptovány v došlém pořadí až do naplnění kapacity předmětného semináře. V případě, že nebude možno přihlášku z nějakého důvodu akceptovat, obdrží objednatel obratem o této skutečnosti vyrozumění.

Účastnický poplatek a cena bloku

Účastnický poplatek představuje celkovou cenu pro jednu osobu za jeden seminář. Účastnický poplatek je stanoven pro každý seminář jednotlivě a nezahrnuje DPH (21 %). Cena bloku představuje poplatek za účast na vzájemně navazujících seminářích, což jsou integrované modely: 3+2, 2+3, 2+2, 1+3, 3+1, 1+2+2 a 2+2+1. Ceny bloků jsou stanoveny v „Kalendáři seminářů MONECO Financial Training“. V účastnickém poplatku, respektive ceně bloku je souhrnně zahrnuto kurzovné, veškeré studijní materiály, případně použitá softwarová řešení, certifikace formou udělení diplomu a kompletní občerstvení. Občerstvení není poskytováno v případě online účasti. Součástí účastnického poplatku nebo ceny bloku není ubytování účastníků.

Cenové slevy a platby

Při závazné registraci účasti více osob jsou poskytovány objemové slevy z účastnického poplatku. Při závazné registraci minimálně dvou účastníků jedné firmy na jednom semináři bude poskytnuta sleva ve výši 10% z účastnického poplatku. Při závazné registraci jedné osoby na dva a více seminářů současně bude poskytnuta sleva 10 % z účastnických poplatků. Uvedené slevy není možné kombinovat. Slevy se nevztahují na ceny bloků a ceny pro online účasti, protože tyto již představují zvýhodněné ceny. Účastníci semináře obdrží daňové doklady (faktury) k úhradě účastnických poplatků minimálně 10 pracovních dnů před konáním semináře. Podmínkou účasti je vždy uhrazení celkové fakturované částky před zahájením konání příslušného semináře.

Zrušení účasti

V případě nemožnosti osobní účasti na závazně objednaném semináři je možná účast předem avizovaného náhradníka. Zrušení účasti bude akceptováno pouze v písemné formě nejpozději dvacet kalendářních dnů před termínem zahájení semináře, přičemž bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 % z účastnického poplatku nebo ceny bloku. Zrušení účasti v době kratší než dvacet kalendářních dnů před zahájením semináře není z technických a organizačních důvodů možné. Společnost MONECO, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na zrušení části nebo celého semináře kdykoli, z jakýchkoli blíže nespecifikovaných důvodů, včetně případu vyšší moci. V tomto případě bude přihlášeným účastníkům vrácen účastnický poplatek v alikvotní výši.

Katalog seminářů v PDF
arrow-up icon